Search
  • Betina Film Festival

OTVORENE PRIJAVE ZA FILMOVE 2021. / OPEN ENTRY CALL 2021

Updated: Feb 2Otvorene su prijave za 4. izdanje Betina Film Festivala koje će se održati početkom rujna 2021. godine.

Ovim putem pozivamo autore, producente i distributere da prijave svoje filmove putem online plaforme Filmfreeway, web stranice festivala ili javljanjem na e-mail adresu desk@betinafilmfestival.com.

☑ Prijaviti se mogu hrvatski i međunarodni kratkometražni filmovi u kategoriji animiranog (namijenjeni za djecu od 4 do 16 godina), igranog i dokumentarnog filma u trajanju do 50 minuta.

☑ Prijaviti se mogu radovi nastali nakon 1. lipnja 2019.

Hrvatski autori mogu besplatno prijaviti svoja filmska ostvarenja!

Svi izabrani filmovi konkuriraju za nagradu koju dodjeljuje stručni žiri, u sljedećim kategorijama: • Najbolji hrvatski igrani kratkometražni film • Najbolji hrvatski dokumentarni kratkometražni film • Najbolji međunarodni igrani kratkometražni film • Najbolji međunarodni dokumentarni kratkometražni film • Najbolji animirani kratkometražni film (hrvatski ili međunarodni) • Najbolji hrvatski igrani kratkometražni film mladog autora


Nove kategorije 2021.

• Najbolji hrvatski dokumentarni kratkometražni film mladog autora

• Najbolji regionalni igrani kratkometražni film

• Najbolji regionalni dokumentarni kratkometražni film

• Najbolji VR film➡ Linkovi za prijavu:

- Filmfreeway: https://filmfreeway.com/BetinaFilmFestival - Web (Hrvatski autori): https://www.betinafilmfestival.com/baff-prijavnica-za-hrv-autore

- Web (Hrvatski mladi autori do 35 godina): https://www.betinafilmfestival.com/baff-prijavnica-za-mlade-autre

Prijave su otvorene do 18. lipnja 2021. godine!

ENGLISH

_______________________________________


Applications are open for the 4th edition of the Betina Film Festival to be held in early September 2021. We hereby invite authors, producers and distributors to submit their films via the Filmfreeway online platform, the festival website or by sending an e-mail to desk@betinafilmfestival.com. ☑ Croatian and international short films in the category of animated (intended for children from 4 to 16 years), feature and documentary films lasting up to 50 minutes can apply. ☑ Works created after June 1, 2019 can be applied for. Croatian authors can submit their films for free! All selected films compete for the award given by an expert jury, in the following categories: • The best Croatian feature short film • The best Croatian documentary short film • Best International Feature Short Film • Best International Documentary Short Film • Best Animated Short Film (Croatian or International) • The best Croatian feature short film by a young author New categories 2021. • The best Croatian documentary short film by a young author • The best regional feature short film by a young author • Best regional documentary short film by a young author • Best International VR Animated Film


➡ Application links: - Filmfreeway: https://filmfreeway.com/BetinaFilmFestival


Applications are open until June 18, 2021!

117 views0 comments

Recent Posts

See All

©2019 by Betina Film Festival