Search
  • Betina Film Festival

Priča iza festivalske nagrade 'KALAFAT'


Nagrada Betina Film Festivala, ‘Kalafat’ svake godine ide u ruke najboljim filmskim autorima. Uz snažno povijesno nasljeđe gajete i Betine, ona postaje i simbolom filmskog festivala u čast betinskim brodograditeljima i umjetnicima svog zanata.Betinska gajeta višestoljetni je simbol Betine koji nastaje pod utjecajem korčulanske brodogradnje davne 1745. godine. Od tada betinska gajeta poprima jedinstvenu formu prilagođenu potrebama tadašnjeg stanovništva i čestim plovidbama na područje Kornatskih otoka. Tako betinsku gajetu karakterizira čvršća konstrukcija i veća nosivost, s palubicom na pramcu i krmi.
Duga tradicija umijeća gradnje betinske gajete zaštićeno je nematerijalno kulturno dobro RH, a betinska gajeta Cicibela izgrađena 1931., posljednji sačuvani primjerak izvornog tipa, također ima status kulturnoga dobra. Važnost koju je gajeta za Betinu kroz povijest imala, ali ima i danas, neupitna je i utkana u živote lokalnih stanovnika.


Pa tako betinska gajeta postaje simbolom i filmskog festivala jer predstavlja uspješan dolazak najboljih filmskih ostvarenja u sigurnu luku vrsnih brodograditelja (kalafata). Višestoljetna tradicija ovom nagradom dobiva novo ruho, nagrađujući najbolje autore

kratkometražne filmske forme u čast svim betinskim brodograditeljima i majstorima zanata. Simbolički nagrada predstavlja i majstore filmske umjetnosti.


Šetnjom kroz porat Betine u muzeju na otvorenom, u sigurnoj luci 40-ak gajeta i kaića svojim novim posjetiteljima priča o bogatoj tradiciji staroj nekoliko stoljeća koja živi i danas...


KALAFAT se dodjeljuje za najbolja ostvarenja u igranom, dokumentarnom i animiranom programu - također i za najboljeg mladog autora.
161 views0 comments

Recent Posts

See All

©2019 by Betina Film Festival